Liste over målestasjoner for grunnvanntemperatur.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 25.08.2019 05:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 25.08.2019 06:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 24.08.2019 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 24.08.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 24.08.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 24.08.2019 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 25.08.2019 05:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 25.08.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 25.08.2019 06:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 24.08.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 25.08.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 25.08.2019 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.06.2019 12:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 24.08.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 25.08.2019 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.08.2019 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.08.2019 05:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 25.08.2019 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 25.08.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 26.04.2019 16:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 25.08.2019 05:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 25.08.2019 05:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 24.08.2019 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 12.08.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 24.08.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 25.08.2019 05:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 25.08.2019 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 25.08.2019 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 24.08.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 25.08.2019 05:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 25.08.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 25.08.2019 05:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 25.08.2019 05:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 25.08.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 25.08.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 25.08.2019 06:15
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 25.08.2019 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 25.08.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 25.08.2019 06:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 25.08.2019 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 25.08.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 24.08.2019 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.08.2019 05:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 24.08.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 25.08.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 25.08.2019 05:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.08.2019 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 25.08.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 24.08.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 25.08.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 25.08.2019 05:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.06.2019 12:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 25.08.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 25.08.2019 06:15
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 24.08.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 25.08.2019 06:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 24.08.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 24.08.2019 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 24.08.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 25.08.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 25.08.2019 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 25.08.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 25.08.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 25.08.2019 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 25.08.2019 05:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 26.04.2019 16:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 24.08.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 25.08.2019 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 25.08.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 25.08.2019 05:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 25.08.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 25.08.2019 05:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 25.08.2019 05:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 25.08.2019 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 25.08.2019 05:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 24.08.2019 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 25.08.2019 05:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 12.08.2019 23:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 25.08.2019 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 25.08.2019 05:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 24.08.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 25.08.2019 05:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 25.08.2019 05:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 24.08.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 25.08.2019 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 25.08.2019 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 25.08.2019 05:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 24.08.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 25.08.2019 06:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 24.08.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 25.08.2019 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 25.08.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 25.08.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 25.08.2019 05:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.08.2019 06:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 25.08.2019 05:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 12.08.2019 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 25.08.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 24.08.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 24.08.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 24.08.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 25.08.2019 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 25.08.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 26.04.2019 16:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 25.08.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 25.08.2019 06:15
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 24.08.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 25.08.2019 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.06.2019 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 24.08.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 25.08.2019 05:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.08.2019 05:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 25.08.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 25.08.2019 05:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 25.08.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 25.08.2019 06:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 25.08.2019 06:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 25.08.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 25.08.2019 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 25.08.2019 05:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 24.08.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 25.08.2019 05:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 25.08.2019 05:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 24.08.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 25.08.2019 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 25.08.2019 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 25.08.2019 05:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 24.08.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 25.08.2019 06:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 24.08.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 25.08.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 25.08.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 25.08.2019 05:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.08.2019 06:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 25.08.2019 05:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 12.08.2019 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 25.08.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 24.08.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 24.08.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 24.08.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 25.08.2019 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 25.08.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 26.04.2019 16:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 25.08.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 25.08.2019 06:15
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 24.08.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 25.08.2019 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.06.2019 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 24.08.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 25.08.2019 05:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.08.2019 05:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 25.08.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 25.08.2019 05:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 25.08.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 25.08.2019 06:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 25.08.2019 06:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 25.08.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 24.08.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 25.08.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 25.08.2019 06:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 24.08.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 24.08.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 25.08.2019 06:15
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.06.2019 12:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 25.08.2019 05:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 25.08.2019 05:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 25.08.2019 05:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 24.08.2019 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 12.08.2019 23:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.08.2019 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 25.08.2019 05:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 25.08.2019 06:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 25.08.2019 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 25.08.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 26.04.2019 16:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 25.08.2019 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 25.08.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 25.08.2019 05:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 25.08.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 25.08.2019 05:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 24.08.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 25.08.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 25.08.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 25.08.2019 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 25.08.2019 05:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 25.08.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 24.08.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 25.08.2019 06:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 25.08.2019 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 24.08.2019 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 25.08.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 25.08.2019 05:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 25.08.2019 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 24.08.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 24.08.2019 06:00Opp til kartsiden for grunnvanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/8-2019 07:35