Liste over målestasjoner for grunnvanntemperatur.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 09.11.2019 20:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 09.11.2019 21:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 12.11.2019 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 12.11.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 12.11.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 12.11.2019 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 12.11.2019 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 12.11.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 09.11.2019 21:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 12.11.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 12.11.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 12.11.2019 12:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 12.11.2019 12:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 12.11.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 12.11.2019 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 21:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 20:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 09.11.2019 21:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 09.11.2019 21:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 12.11.2019 07:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 12.11.2019 10:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2019 17:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 12.11.2019 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 28.10.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 12.11.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 12.11.2019 13:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 09.11.2019 21:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 12.11.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 12.11.2019 16:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 09.11.2019 21:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 12.11.2019 15:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 09.11.2019 20:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 12.11.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 09.11.2019 21:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 12.11.2019 16:45
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 12.11.2019 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 09.11.2019 21:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 09.11.2019 19:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 12.11.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 20:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 12.11.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 12.11.2019 12:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 09.11.2019 20:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 21:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 12.11.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 12.11.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 09.11.2019 21:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 12.11.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 12.11.2019 13:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 12.11.2019 12:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 09.11.2019 21:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 12.11.2019 16:45
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 12.11.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 09.11.2019 21:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 12.11.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 12.11.2019 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 12.11.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 09.11.2019 21:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 12.11.2019 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 12.11.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 09.11.2019 21:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 09.11.2019 21:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 12.11.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 12.11.2019 07:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 12.11.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 09.11.2019 21:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 12.11.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2019 17:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 09.11.2019 21:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 12.11.2019 16:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 12.11.2019 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 09.11.2019 19:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 12.11.2019 10:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 12.11.2019 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 09.11.2019 20:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 28.10.2019 23:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 12.11.2019 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 12.11.2019 16:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 12.11.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 12.11.2019 15:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 09.11.2019 20:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 12.11.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 09.11.2019 21:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 09.11.2019 21:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 12.11.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 12.11.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 09.11.2019 21:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 12.11.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 09.11.2019 19:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 12.11.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 09.11.2019 21:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 12.11.2019 13:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 21:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 12.11.2019 10:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 28.10.2019 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 12.11.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 12.11.2019 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 12.11.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 12.11.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 12.11.2019 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 12.11.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 12.11.2019 07:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 12.11.2019 16:45
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 12.11.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 09.11.2019 21:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 12.11.2019 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 12.11.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2019 17:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 20:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 12.11.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 09.11.2019 20:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 09.11.2019 21:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 09.11.2019 21:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 09.11.2019 21:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 12.11.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 12.11.2019 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 12.11.2019 16:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 12.11.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 12.11.2019 15:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 09.11.2019 20:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 12.11.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 09.11.2019 21:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 09.11.2019 21:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 12.11.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 12.11.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 09.11.2019 21:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 12.11.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 09.11.2019 19:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 09.11.2019 21:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 12.11.2019 13:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 21:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 12.11.2019 10:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 28.10.2019 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 12.11.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 12.11.2019 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 12.11.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 12.11.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 12.11.2019 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 12.11.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 12.11.2019 07:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 12.11.2019 16:45
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 12.11.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 09.11.2019 21:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 12.11.2019 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 12.11.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2019 17:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 20:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 12.11.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 09.11.2019 20:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 09.11.2019 21:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 09.11.2019 21:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 09.11.2019 21:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 12.11.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 09.11.2019 21:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 12.11.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 12.11.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 12.11.2019 16:45
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 12.11.2019 12:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 12.11.2019 13:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 12.11.2019 10:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 09.11.2019 20:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 12.11.2019 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 28.10.2019 23:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 21:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 20:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 12.11.2019 12:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 09.11.2019 21:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 12.11.2019 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 12.11.2019 07:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 09.11.2019 21:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 12.11.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 12.11.2019 16:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2019 17:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 12.11.2019 15:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 12.11.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 09.11.2019 21:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 12.11.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 12.11.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 09.11.2019 21:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 12.11.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 09.11.2019 21:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 12.11.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 09.11.2019 21:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 09.11.2019 19:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 12.11.2019 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 12.11.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 09.11.2019 20:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 09.11.2019 21:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 12.11.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 12.11.2019 06:00Opp til kartsiden for grunnvanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 12/11-2019 16:53