Liste over målestasjoner for grunnvanntemperatur.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 18.02.2019 04:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 18.02.2019 05:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 17.02.2019 07:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 17.02.2019 07:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 17.02.2019 07:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 17.02.2019 07:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 17.02.2019 13:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 17.02.2019 07:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 18.02.2019 05:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 17.02.2019 07:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 18.02.2019 05:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 17.02.2019 07:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.02.2019 05:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 17.02.2019 07:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 17.02.2019 07:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 20.01.2019 10:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 18.02.2019 04:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 18.02.2019 05:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 18.02.2019 05:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 20.06.2018 17:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 18.02.2019 05:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 18.02.2019 05:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 18.02.2019 05:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 04.02.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 17.02.2019 07:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 18.02.2019 05:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 18.02.2019 05:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 17.02.2019 07:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 17.02.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 18.02.2019 04:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 18.02.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 18.02.2019 04:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 18.02.2019 05:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 17.02.2019 07:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 18.02.2019 05:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 18.02.2019 05:45
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 16.02.2019 08:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 17.02.2019 07:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 18.02.2019 05:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 18.02.2019 05:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 17.02.2019 07:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 17.02.2019 07:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 17.02.2019 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 18.02.2019 04:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 17.02.2019 07:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 18.02.2019 05:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 18.02.2019 04:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 20.01.2019 10:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 17.02.2019 07:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 17.02.2019 07:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 18.02.2019 05:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 18.02.2019 05:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.02.2019 05:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 18.02.2019 05:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 18.02.2019 05:45
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 17.02.2019 07:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 18.02.2019 05:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 17.02.2019 07:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 17.02.2019 07:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 18.02.2019 05:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 18.02.2019 05:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 17.02.2019 07:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 17.02.2019 07:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 18.02.2019 05:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 18.02.2019 05:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 17.02.2019 13:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 20.06.2018 17:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 17.02.2019 07:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 18.02.2019 05:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 17.02.2019 07:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 18.02.2019 05:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 18.02.2019 05:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 18.02.2019 04:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 18.02.2019 04:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 18.02.2019 05:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 18.02.2019 05:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 17.02.2019 07:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 16.02.2019 08:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 18.02.2019 05:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 04.02.2019 23:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 17.02.2019 07:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 18.02.2019 04:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 18.02.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 18.02.2019 04:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 18.02.2019 05:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 17.02.2019 07:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 18.02.2019 05:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 18.02.2019 05:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 16.02.2019 08:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 17.02.2019 13:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 17.02.2019 07:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 18.02.2019 05:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 17.02.2019 07:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 18.02.2019 05:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 17.02.2019 07:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 18.02.2019 05:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 18.02.2019 05:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 20.01.2019 10:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 18.02.2019 05:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 04.02.2019 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 17.02.2019 07:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 17.02.2019 07:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 17.02.2019 07:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 17.02.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 18.02.2019 05:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 17.02.2019 07:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 20.06.2018 17:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 17.02.2019 07:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 18.02.2019 05:45
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 17.02.2019 07:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 18.02.2019 05:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.02.2019 05:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 17.02.2019 07:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 18.02.2019 05:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 18.02.2019 04:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 17.02.2019 07:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 18.02.2019 04:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 18.02.2019 05:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 18.02.2019 05:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 18.02.2019 05:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 17.02.2019 07:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 17.02.2019 07:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 18.02.2019 04:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 18.02.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 18.02.2019 04:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 18.02.2019 05:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 17.02.2019 07:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 18.02.2019 05:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 18.02.2019 05:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 16.02.2019 08:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 17.02.2019 13:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 17.02.2019 07:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 18.02.2019 05:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 17.02.2019 07:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 18.02.2019 05:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 18.02.2019 05:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 18.02.2019 05:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 20.01.2019 10:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 18.02.2019 05:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 04.02.2019 23:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 17.02.2019 07:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 17.02.2019 07:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 17.02.2019 07:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 17.02.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 18.02.2019 05:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 17.02.2019 07:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 20.06.2018 17:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 17.02.2019 07:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 18.02.2019 05:45
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 17.02.2019 07:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 18.02.2019 05:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.02.2019 05:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 17.02.2019 07:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 18.02.2019 05:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 18.02.2019 04:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 17.02.2019 07:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 18.02.2019 04:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 18.02.2019 05:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 18.02.2019 05:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 18.02.2019 05:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 17.02.2019 07:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 17.02.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 17.02.2019 07:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås 18.02.2019 05:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 17.02.2019 07:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 17.02.2019 07:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 18.02.2019 05:45
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 18.02.2019 05:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 18.02.2019 05:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 18.02.2019 05:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger 18.02.2019 05:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 16.02.2019 08:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 17.02.2019 07:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 04.02.2019 23:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 20.01.2019 10:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 18.02.2019 04:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 18.02.2019 05:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 18.02.2019 05:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 17.02.2019 07:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 20.06.2018 17:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 18.02.2019 05:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 17.02.2019 07:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 18.02.2019 04:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 18.02.2019 05:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 18.02.2019 04:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 17.02.2019 07:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 18.02.2019 05:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 17.02.2019 07:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 18.02.2019 05:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 17.02.2019 13:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 18.02.2019 05:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 17.02.2019 07:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 18.02.2019 05:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms, Kvænangen Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 18.02.2019 05:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 17.02.2019 07:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 17.02.2019 07:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 18.02.2019 04:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 18.02.2019 05:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 18.02.2019 05:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 17.02.2019 07:00Opp til kartsiden for grunnvanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 18/2-2019 06:01