Liste over målestasjoner for grunnvannsnivå - dyp under bakken.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 09.11.2019 20:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 09.11.2019 21:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 12.11.2019 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 12.11.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 12.11.2019 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 28.10.2019 23:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 12.11.2019 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 12.11.2019 16:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 12.11.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 28.10.2019 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 12.11.2019 06:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 12.11.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 09.11.2019 21:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 12.11.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 12.11.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 12.11.2019 12:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 12.11.2019 12:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 12.11.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 12.11.2019 06:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 12.11.2019 15:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 21:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 06.11.2019 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 20:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 09.11.2019 21:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 09.11.2019 21:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 12.11.2019 06:30
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 12.11.2019 16:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 12.11.2019 10:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2019 17:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 12.11.2019 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 12.11.2019 01:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 12.11.2019 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 12.11.2019 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 12.11.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 12.11.2019 13:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 28.10.2019 23:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 12.11.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 12.11.2019 16:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 12.11.2019 15:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 01.10.2019 00:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 28.10.2019 23:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 12.11.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 09.11.2019 21:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 12.11.2019 16:45
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 12.11.2019 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 09.11.2019 21:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 09.11.2019 21:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 09.11.2019 19:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 12.11.2019 06:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 12.11.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 06.11.2019 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 20:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 01.10.2019 00:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 12.11.2019 06:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 12.11.2019 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 28.10.2019 23:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 12.11.2019 06:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 12.11.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 12.11.2019 12:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 09.11.2019 20:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 21:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 12.11.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 12.11.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 12.11.2019 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 12.11.2019 13:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 28.10.2019 23:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 12.11.2019 12:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 12.11.2019 16:45
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 12.11.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 09.11.2019 21:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 12.11.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 12.11.2019 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 12.11.2019 01:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 12.11.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 09.11.2019 21:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 12.11.2019 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 12.11.2019 16:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 12.11.2019 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 09.11.2019 21:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 09.11.2019 21:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 12.11.2019 06:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 28.10.2019 23:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 12.11.2019 06:30
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 12.11.2019 16:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 12.11.2019 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 09.11.2019 21:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 09.11.2019 21:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 12.11.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 28.10.2019 23:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2019 17:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 09.11.2019 21:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 12.11.2019 16:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 12.11.2019 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 09.11.2019 19:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 12.11.2019 10:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 12.11.2019 15:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 12.11.2019 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 12.11.2019 06:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 12.11.2019 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 09.11.2019 21:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 12.11.2019 16:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 12.11.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 12.11.2019 15:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 12.11.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 09.11.2019 21:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 09.11.2019 21:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 12.11.2019 16:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 12.11.2019 16:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 12.11.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 12.11.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 28.10.2019 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 12.11.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 09.11.2019 19:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 12.11.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 09.11.2019 21:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 12.11.2019 13:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 21:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 12.11.2019 10:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 12.11.2019 15:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 12.11.2019 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 12.11.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 12.11.2019 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 12.11.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 12.11.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 12.11.2019 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 12.11.2019 06:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 12.11.2019 06:30
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 12.11.2019 16:45
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 06.11.2019 12:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 28.10.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 12.11.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 28.10.2019 23:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 09.11.2019 21:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 12.11.2019 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 12.11.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2019 17:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 01.10.2019 00:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 20:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 12.11.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 09.11.2019 20:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 28.10.2019 23:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 12.11.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 09.11.2019 21:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 09.11.2019 21:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 12.11.2019 06:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 12.11.2019 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 12.11.2019 01:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 12.11.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 12.11.2019 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 09.11.2019 21:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 12.11.2019 16:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 12.11.2019 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 12.11.2019 15:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 12.11.2019 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 09.11.2019 21:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 09.11.2019 21:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 12.11.2019 16:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 12.11.2019 16:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 12.11.2019 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 12.11.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 28.10.2019 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 12.11.2019 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 09.11.2019 19:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 09.11.2019 21:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 12.11.2019 13:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 21:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 12.11.2019 10:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 12.11.2019 15:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 12.11.2019 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 12.11.2019 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 12.11.2019 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 12.11.2019 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 12.11.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 12.11.2019 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 12.11.2019 06:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 12.11.2019 06:30
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 12.11.2019 16:45
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 06.11.2019 12:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 28.10.2019 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 12.11.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 28.10.2019 23:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 09.11.2019 21:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 12.11.2019 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 12.11.2019 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2019 17:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 01.10.2019 00:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 20:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 12.11.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 09.11.2019 20:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 28.10.2019 23:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 12.11.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 09.11.2019 21:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 09.11.2019 21:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 12.11.2019 06:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 12.11.2019 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 12.11.2019 01:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Nordmoen 2.713 200.0m --- Akershus, Nannestad 12.11.2019 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Akershus, Ullensaker 12.11.2019 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Akershus, Ås Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Aust-Agder, Birkenes 12.11.2019 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Aust-Agder, Bykle 12.11.2019 01:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Aust-Agder, Evje og Hornnes 12.11.2019 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Buskerud, Flesberg 12.11.2019 16:45
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Buskerud, Hol 12.11.2019 12:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Buskerud, Modum 12.11.2019 13:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Finnmark, Karasjok 12.11.2019 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Finnmark, Porsanger 12.11.2019 10:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Finnmark, Tana 14.04.2019 09:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Finnmark, Tana 12.11.2019 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Hedmark, Eidskog 12.11.2019 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 21:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Hedmark, Ringsaker 06.11.2019 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Hedmark, Ringsaker 09.11.2019 20:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Hedmark, Trysil 01.10.2019 00:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Hedmark, Våler 12.11.2019 12:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Hedmark, Åmot Ingen data funnet
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Hordaland, Bergen 12.11.2019 16:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Hordaland, Voss 12.11.2019 06:00
Kårvatn rør 1 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 12.11.2019 06:30
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 09.11.2019 21:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 12.11.2019 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 28.10.2019 23:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 12.11.2019 16:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2019 17:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 12.11.2019 15:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Oppland, Gausdal 28.10.2019 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Oppland, Lesja 12.11.2019 06:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Oppland, Nord-Fron 12.11.2019 06:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Oppland, Nord-Fron 12.11.2019 06:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Oppland, Sør-Aurdal 28.10.2019 23:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang 09.11.2019 21:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Oppland, Øystre Slidre 12.11.2019 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 12.11.2019 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 12.11.2019 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 09.11.2019 21:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Sogn og Fjordane, Eid 28.10.2019 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Sogn og Fjordane, Førde 12.11.2019 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 09.11.2019 21:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Telemark, Bø 12.11.2019 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Telemark, Tinn 09.11.2019 21:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Telemark, Tinn Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 09.11.2019 19:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Klæbu 12.11.2019 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 12.11.2019 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 09.11.2019 20:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 09.11.2019 21:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 09.11.2019 21:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 12.11.2019 16:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Vest-Agder, Lindesnes 12.11.2019 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Østfold, Hvaler 12.11.2019 06:00Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 12/11-2019 16:59