Liste over målestasjoner for grunnvannsnivå - dyp under bakken.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 18.09.2021 14:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 18.09.2021 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 18.09.2021 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 18.09.2021 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 18.09.2021 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 07.09.2021 23:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 18.09.2021 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 18.09.2021 15:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 18.09.2021 09:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 07.09.2021 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 18.09.2021 06:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 18.09.2021 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 18.09.2021 15:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 18.09.2021 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.09.2021 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 18.09.2021 14:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 18.09.2021 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 18.09.2021 12:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 18.09.2021 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 18.09.2021 06:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 18.09.2021 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 18.09.2021 15:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 18.09.2021 14:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 18.09.2021 15:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 18.09.2021 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 18.09.2021 15:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2021 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 18.09.2021 10:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.06.2021 10:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 18.09.2021 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 18.09.2021 00:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 18.09.2021 07:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 18.09.2021 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2021 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 18.09.2021 14:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 07.09.2021 23:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 18.09.2021 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 18.09.2021 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 18.09.2021 15:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 18.09.2021 15:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 18.08.2021 23:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 07.09.2021 23:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 18.09.2021 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 18.09.2021 15:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 18.09.2021 16:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 18.09.2021 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 18.09.2021 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 18.09.2021 14:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 18.09.2021 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 18.09.2021 15:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 18.09.2021 06:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 18.09.2021 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 18.09.2021 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 18.09.2021 06:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 18.09.2021 14:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 18.09.2021 15:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 18.08.2021 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 18.09.2021 06:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 18.09.2021 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 07.09.2021 23:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 18.09.2021 07:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 18.09.2021 09:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 18.09.2021 14:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 18.09.2021 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 18.09.2021 15:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 18.09.2021 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 18.09.2021 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås Ingen data funnet
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 18.09.2021 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 18.09.2021 14:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 07.09.2021 23:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 18.09.2021 12:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 18.09.2021 16:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 18.09.2021 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 18.09.2021 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 18.09.2021 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 18.09.2021 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 18.09.2021 00:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 18.09.2021 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 18.09.2021 15:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 18.09.2021 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 18.09.2021 15:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 18.09.2021 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 18.09.2021 15:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 18.09.2021 15:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 18.09.2021 06:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 07.09.2021 23:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2021 15:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2021 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 18.09.2021 15:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 18.09.2021 15:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 18.09.2021 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 07.09.2021 23:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.06.2021 10:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 18.09.2021 14:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 18.09.2021 15:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 18.09.2021 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 18.09.2021 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 18.09.2021 10:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 18.09.2021 14:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.09.2021 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 18.09.2021 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 18.09.2021 06:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 18.09.2021 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 18.09.2021 15:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 18.09.2021 15:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 18.09.2021 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 18.09.2021 15:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 18.09.2021 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 18.09.2021 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 18.09.2021 14:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2021 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 18.09.2021 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 18.09.2021 15:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 18.09.2021 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.09.2021 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 07.09.2021 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 18.09.2021 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 18.09.2021 15:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 18.09.2021 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 18.09.2021 15:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 18.09.2021 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 18.09.2021 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 18.09.2021 10:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 18.09.2021 14:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 18.09.2021 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 18.09.2021 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 18.09.2021 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 18.09.2021 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 18.09.2021 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 18.09.2021 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 18.09.2021 14:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 18.09.2021 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 18.09.2021 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 18.09.2021 16:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 18.09.2021 14:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 07.09.2021 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2021 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 07.09.2021 23:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 18.09.2021 15:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 18.09.2021 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 18.09.2021 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.06.2021 10:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 18.08.2021 23:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 18.09.2021 15:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 18.09.2021 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 18.09.2021 14:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 07.09.2021 23:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 18.09.2021 09:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 18.09.2021 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 18.09.2021 15:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 18.09.2021 07:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 18.09.2021 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 18.09.2021 00:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 18.09.2021 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 18.09.2021 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 18.09.2021 15:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 18.09.2021 15:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 18.09.2021 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 18.09.2021 15:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 18.09.2021 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 18.09.2021 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 18.09.2021 14:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2021 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 18.09.2021 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 18.09.2021 15:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 18.09.2021 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.09.2021 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås Ingen data funnet
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 07.09.2021 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 18.09.2021 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 18.09.2021 15:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 18.09.2021 15:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 18.09.2021 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 18.09.2021 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 18.09.2021 10:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 18.09.2021 14:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 18.09.2021 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 18.09.2021 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 18.09.2021 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 18.09.2021 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 18.09.2021 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 18.09.2021 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 18.09.2021 14:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 18.09.2021 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 18.09.2021 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 18.09.2021 16:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 18.09.2021 14:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 07.09.2021 23:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2021 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 07.09.2021 23:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 18.09.2021 15:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 18.09.2021 12:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 18.09.2021 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.06.2021 10:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 18.08.2021 23:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 18.09.2021 15:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 18.09.2021 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 18.09.2021 14:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 07.09.2021 23:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 18.09.2021 09:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 18.09.2021 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 18.09.2021 15:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 18.09.2021 07:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 18.09.2021 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 18.09.2021 00:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 18.09.2021 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 18.09.2021 00:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 18.09.2021 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 18.09.2021 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 18.09.2021 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 07.09.2021 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 18.09.2021 06:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 18.09.2021 09:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 18.09.2021 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 18.09.2021 15:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 18.09.2021 14:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 18.09.2021 15:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 07.09.2021 23:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 18.08.2021 23:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 18.09.2021 15:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 18.09.2021 14:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 18.09.2021 07:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 18.09.2021 14:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 18.09.2021 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 07.09.2021 23:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 18.09.2021 15:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.06.2021 10:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 18.09.2021 15:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 18.09.2021 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 18.09.2021 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 18.09.2021 15:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 18.09.2021 14:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 18.09.2021 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 18.09.2021 10:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger Ingen data funnet
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 18.09.2021 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 16.09.2021 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 18.09.2021 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 18.09.2021 14:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 18.09.2021 15:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 18.09.2021 15:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2021 15:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2021 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 18.09.2021 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 18.09.2021 15:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 18.09.2021 15:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 18.09.2021 15:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 07.09.2021 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 18.09.2021 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 18.09.2021 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 18.09.2021 16:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 18.09.2021 12:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 18.09.2021 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 18.09.2021 14:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 18.09.2021 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 18.09.2021 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 18.09.2021 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås Ingen data funnetOpp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 18/9-2021 17:02