Vannstand for Liavatn Nr:2.275.0

Siste måling, tid=18.09.2019 07:00, verdi=733.660


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Liavatn         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 733.0          UTM-øst  : 434896
Kartblad (N50-serien) : 1518-IV         UTM-nord : 6858552
                         Lengdegrad: 7.76288
                         Breddegrad: 61.85415
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 213km²          Fylke   : Oppland
Sjøprosent      : 4.7           Kommune  : Skjåk
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2003 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1965 til og med 2016 : middelflom =734.51 m femårsflom =734.64 m tiårsflom =734.77 m femtiårsflom =735.02 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 19/9-2019 04:54