Vannstand for Brustuen Nr:2.290.0

Siste måling, tid=10.07.2020 20:00, verdi= 1.016


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Brustuen         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 685.0          UTM-øst  : 462798
Kartblad (N50-serien) : 1518-II         UTM-nord : 6843884
                         Lengdegrad: 8.29603
                         Breddegrad: 61.72623
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 254km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 3.9           Kommune  : Lom
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1967 til og med 2017 : middelflom =2.12 m femårsflom =2.27 m tiårsflom =2.39 m femtiårsflom =2.62 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 10/7-2020 21:26