Vannstand for Sagelva v/Strømmen Nr:2.1185.0

Siste måling, tid=20.11.2019 16:00, verdi= 2.003


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Sagelva v/Strømmen    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 110.0          UTM-øst  : 612634
Kartblad (N50-serien) : -1000000-IV         UTM-nord : 6648503
                         Lengdegrad: 11.01702
                         Breddegrad: 59.95847
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 109km²          Fylke   : Akershus
Sjøprosent      : 4.6           Kommune  : Skedsmo
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 20/11-2019 16:43