Vannstand for Svartavatn Nr:62.18.0

Siste måling, tid=21.09.2019 10:00, verdi= 2.024


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Svartavatn        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 219.0          UTM-øst  : 330554
Kartblad (N50-serien) : 1216-II         UTM-nord : 6728201
                         Lengdegrad: 5.90000
                         Breddegrad: 60.65359
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 72.4km²         Fylke   : Hordaland
Sjøprosent      : 2.8           Kommune  : Voss
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1988 til og med 2017 : middelflom =4.88 m femårsflom =5.27 m tiårsflom =5.43 m femtiårsflom =5.65 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 21/9-2019 11:54