Vannstand for Holsenvatn Nr:84.20.0

Siste måling, tid=17.09.2019 01:00, verdi= 2.159


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Holsenvatn        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 135.0          UTM-øst  : 343448
Kartblad (N50-serien) : 1217-I          UTM-nord : 6814404
                         Lengdegrad: 6.06488
                         Breddegrad: 61.43177
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 71.5km²         Fylke   : Sogn og Fjordane
Sjøprosent      : 6.0           Kommune  : Førde
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1964 til og med 2017 : middelflom =2.28 m femårsflom =2.45 m tiårsflom =2.61 m femtiårsflom =2.94 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/9-2019 02:33