Vannstand for Svartebotten Nr:85.3.0

Siste måling, tid=20.11.2019 13:00, verdi= 1.829


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Svartebotten       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 480.0          UTM-øst  : 312676
Kartblad (N50-serien) : 1118-II         UTM-nord : 6844945
                         Lengdegrad: 5.45804
                         Breddegrad: 61.69178
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 4.63km²         Fylke   : Sogn og Fjordane
Sjøprosent      : 5.5           Kommune  : Flora
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1981 til og med 2017 : middelflom =3.21 m femårsflom =3.40 m tiårsflom =3.50 m femtiårsflom =3.70 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 20/11-2019 13:48