Vannstand for Gloppenelv v/Bergheim Nr:87.10.0

Siste måling, tid=19.09.2019 07:00, verdi= 1.164


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Gloppenelv v/Bergheim  UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 150.0          UTM-øst  : 368964
Kartblad (N50-serien) : 1318-III         UTM-nord : 6845330
                         Lengdegrad: 6.52064
                         Breddegrad: 61.71860
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 219km²          Fylke   : Sogn og Fjordane
Sjøprosent      : 1.2           Kommune  : Gloppen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1986 til og med 2017 : middelflom =2.84 m femårsflom =3.23 m tiårsflom =3.50 m femtiårsflom =4.02 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 19/9-2019 08:32