Vannstand for Vatnevatnet Nr:95.4.0

Siste måling, tid=10.07.2020 17:00, verdi= 1.471


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Vatnevatnet       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 80.0           UTM-øst  : 355350
Kartblad (N50-serien) : 1219-III         UTM-nord : 6894800
                         Lengdegrad: 6.22337
                         Breddegrad: 62.15726
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 38.9km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 10            Kommune  : Ørsta
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 2000 til og med 2017 : middelflom =2.29 m femårsflom =2.48 m tiårsflom =2.59 m femtiårsflom =2.77 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 10/7-2020 18:44