Vannstand for Engsetvatn Nr:101.1.0

Siste måling, tid=17.09.2019 00:00, verdi= 5.280


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Engsetvatn        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 46.0           UTM-øst  : 377419
Kartblad (N50-serien) : 1220-III         UTM-nord : 6935642
                         Lengdegrad: 6.61767
                         Breddegrad: 62.53139
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 39.9km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 11            Kommune  : Haram
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1924 til og med 2017 : middelflom =5.53 m femårsflom =5.68 m tiårsflom =5.82 m femtiårsflom =6.13 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 17/9-2019 01:29