Vannstand for Midtre Mardalsvatn Nr:104.22.0

Siste måling, tid=24.05.2020 09:00, verdi= 1.690


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Midtre Mardalsvatn    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 897.0          UTM-øst  : 452177
Kartblad (N50-serien) : 1320-II         UTM-nord : 6931285
                         Lengdegrad: 8.07138
                         Breddegrad: 62.50950
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 13.7km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 7.3           Kommune  : Molde
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1976 til og med 2016 : middelflom =2.51 m femårsflom =2.59 m tiårsflom =2.68 m femtiårsflom =2.89 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 30/5-2020 03:29