Vannstand for Vistdal Nr:104.23.0

Siste måling, tid=19.09.2019 14:00, verdi= 0.742


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Vistdal         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 50.0           UTM-øst  : 446819
Kartblad (N50-serien) : 1320-II         UTM-nord : 6952341
                         Lengdegrad: 7.96078
                         Breddegrad: 62.69773
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 66.5km²         Fylke   : Møre og Romsdal
Sjøprosent      : 2.3           Kommune  : Nesset
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1976 til og med 2017 : middelflom =1.94 m femårsflom =2.13 m tiårsflom =2.27 m femtiårsflom =2.54 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 19/9-2019 15:47