Vannstand for Kjeldstad i Garbergelva Nr:123.31.0

Siste måling, tid=19.09.2019 12:00, verdi= 2.902


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kjeldstad i Garbergelva UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 173.0          UTM-øst  : 606947
Kartblad (N50-serien) : 1621-I          UTM-nord : 7017022
                         Lengdegrad: 11.13110
                         Breddegrad: 63.26617
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 143km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 1.4           Kommune  : Selbu
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1967 til og med 2017 : middelflom =3.44 m femårsflom =3.59 m tiårsflom =3.66 m femtiårsflom =3.76 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 19/9-2019 13:37