Vannstand for Strømdalen Nr:159.5.0

Siste måling, tid=02.10.2019 08:00, verdi= 0.763


Feil er blitt registert på stasjonen: 28.12.2016 00:00 Endret oppetid/innsending, 23.03.2019 00:00 Ustabil datatrafikk/overføring
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Strømdalen        UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 70.0           UTM-øst  : 429932
Kartblad (N50-serien) : 1928-III         UTM-nord : 7390797
                         Lengdegrad: 13.41704
                         Breddegrad: 66.62798
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 22.4km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 3.2           Kommune  : Rødøy
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1976 til og med 2017 : middelflom =2.69 m femårsflom =2.93 m tiårsflom =3.13 m femtiårsflom =3.54 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 10/11-2019 05:14