Vannstand for Nye Strandå Nr:165.13.0

Siste måling, tid=07.08.2021 05:00, verdi= 0.439


Feil er blitt registert på stasjonen: 11.08.2021 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Midlertidige problemer: Midlertidig ute av drift, trolig blir reparert ca 20. januar

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Nye Strandå       UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 17.0           UTM-øst  : 494478
Kartblad (N50-serien) : -1000000-IV         UTM-nord : 7491486
                         Lengdegrad: 14.87048
                         Breddegrad: 67.53911
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 24.1km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 3.6           Kommune  : Bodø
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 19/9-2021 03:33