Vannstand for Hamnvatnet Nr:170.10.0

Siste måling, tid=10.07.2020 06:00, verdi= 5.689


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Hamnvatnet        UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 8.0           UTM-øst  : 544983
Kartblad (N50-serien) : -1000000-IV         UTM-nord : 7547601
                         Lengdegrad: 16.07788
                         Breddegrad: 68.03896
                         Fylke   : Nordland
                         Kommune  : Hamarøy
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 10/7-2020 08:30