Vannstand for Ladnetjavre Nr:212.18.0

Siste måling, tid=10.07.2020 06:00, verdi=263.140


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Ladnetjavre       UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 265.0          UTM-øst  : 606050
Kartblad (N50-serien) : 1934-III         UTM-nord : 7719310
                         Lengdegrad: 23.72192
                         Breddegrad: 69.56128
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 5820km²         Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 7.1           Kommune  : Kautokeino
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1984 - 2013
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 2002 til og med 2005 : middelflom =95.13 m femårsflom =53.90 m tiårsflom =116.18 m femtiårsflom =511.14 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 10/7-2020 09:31