Vannstand for Magnor Nr:313.10.0

Siste måling, tid=21.09.2019 10:00, verdi= 0.620


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 22.11.2016 00:00 Endret oppetid/innsending
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Magnor          UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 121.0          UTM-øst  : 342930
Kartblad (N50-serien) : 2014-I          UTM-nord : 6649698
                         Lengdegrad: 12.18729
                         Breddegrad: 59.95464
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 358km²          Fylke   : Hedmark
Sjøprosent      : 3.9           Kommune  : Eidskog
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1912 til og med 2017 : middelflom =1.70 m femårsflom =1.85 m tiårsflom =1.99 m femtiårsflom =2.29 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 21/9-2019 11:44