Liste over målestasjoner for sanntids-nitrat nitrogen.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 26.02.2021 04:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 25.02.2021 17:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 26.02.2021 04:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 26.02.2021 04:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 26.02.2021 04:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 26.02.2021 04:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 26.02.2021 04:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 25.02.2021 17:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 25.02.2021 17:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 26.02.2021 04:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 26.02.2021 04:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 26.02.2021 04:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 25.02.2021 17:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 26.02.2021 04:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 26.02.2021 04:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 26.02.2021 04:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 25.02.2021 17:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 26.02.2021 04:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 26.02.2021 04:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 26.02.2021 04:00Opp til kartsiden for nitrat nitrogen. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 26/2-2021 04:14