Vannføring for Tistedalsfoss Nr:1.50.0

Siste måling, tid=10.11.2019 12:00, verdi= 19.200


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Tistedalsfoss      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 80.0           UTM-øst  : 639818
Kartblad (N50-serien) : 1913-II         UTM-nord : 6556792
                         Lengdegrad: 11.44301
                         Breddegrad: 59.12735
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1570km²         Fylke   : Østfold
Sjøprosent      : 9.0           Kommune  : Halden
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1964 til og med 2011 : middelflom = 123 m³/s femårsflom = 145 m³/s tiårsflom = 160 m³/s femtiårsflom = 187 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 13/11-2019 05:56