Vannføring for Skarnes Nr:2.122.0

Siste måling, tid=27.02.2020 20:00, verdi=159.416


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skarnes         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 129.4          UTM-øst  : 648168
Kartblad (N50-serien) : 2015-IV         UTM-nord : 6682741
                         Lengdegrad: 11.67747
                         Breddegrad: 60.25431
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 20300km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 2.9           Kommune  : Sør-Odal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom =1460 m³/s femårsflom =1800 m³/s tiårsflom =2020 m³/s femtiårsflom =2620 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/2-2020 21:19