Vannføring for Brulandsfoss ndf. Nr:84.21.0

Siste måling, tid=20.11.2019 16:05, verdi= 9.012


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Brulandsfoss ndf.    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 19.0           UTM-øst  : 334746
Kartblad (N50-serien) : 1217-I          UTM-nord : 6815341
                         Lengdegrad: 5.90117
                         Breddegrad: 61.43656
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 573km²          Fylke   : Sogn og Fjordane
Sjøprosent      : 9.4           Kommune  : Førde
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom = 189 m³/s femårsflom = 226 m³/s tiårsflom = 251 m³/s femtiårsflom = 298 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 20/11-2019 16:07