Vannføring for Haga bru Nr:122.2.0

Siste måling, tid=13.12.2019 00:30, verdi= 36.769


Feil er blitt registert på stasjonen: 11.12.2019 00:00 Ikke kontakt
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Haga bru         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 62.0           UTM-øst  : 564816
Kartblad (N50-serien) : 1621-III         UTM-nord : 6993883
                         Lengdegrad: 10.28269
                         Breddegrad: 63.06863
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 3060km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 2.1           Kommune  : Melhus
Begrepsforklaringer for grafene. Vannføring i m³/s. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1987 - 2016
Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med ??? til og med ?? : middelflom =1010 m³/s femårsflom =1300 m³/s tiårsflom =1500 m³/s femtiårsflom =2080 m³/s


Opp til kartsiden for vannføring. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 19/1-2020 12:28