Lufttemperatur for Nedre Sjodalsvatn Nr:2.13.0

Siste måling, tid=07.08.2020 03:00, verdi= 11.300


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Nedre Sjodalsvatn    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 940.0          UTM-øst  : 496125
Kartblad (N50-serien) : 1618-II         UTM-nord : 6825198
                         Lengdegrad: 8.92707
                         Breddegrad: 61.56027
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 481km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 9.2           Kommune  : Vågå
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1997 - 2000


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/8-2020 04:07