Lufttemperatur for Øvre Heimdalsvatn Nr:2.36.0

Siste måling, tid=09.08.2020 03:00, verdi= 2.790


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Øvre Heimdalsvatn    UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 1088.0          UTM-øst  : 494369
Kartblad (N50-serien) : 1617-I          UTM-nord : 6809392
                         Lengdegrad: 8.89450
                         Breddegrad: 61.41836
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 24.9km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 4.3           Kommune  : Øystre Slidre
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1996 - 2001


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 9/8-2020 04:10