Lufttemperatur for Rustadskogen Nr:5.17.0

Siste måling, tid=09.08.2020 00:00, verdi= 13.770


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Rustadskogen       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 122.0          UTM-øst  : 601976
Kartblad (N50-serien) : 1914-III         UTM-nord : 6616104
                         Lengdegrad: 10.81043
                         Breddegrad: 59.67047
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 0.24km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 0            Kommune  : Ås
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1994 - 1997


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 9/8-2020 04:08