Lufttemperatur for Bakko Nr:12.142.0

Siste måling, tid=09.08.2020 01:00, verdi= 6.500


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Bakko          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 1020.0          UTM-øst  : 445579
Kartblad (N50-serien) : 1516-III         UTM-nord : 6727676
                         Lengdegrad: 8.00375
                         Breddegrad: 60.68106
                         Fylke   : Viken
                         Kommune  : Hol
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1999 - 2000


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 9/8-2020 04:02