Lufttemperatur for Haugland Nr:28.7.0

Siste måling, tid=09.08.2020 01:00, verdi= 11.700


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 22.07.2019 00:00 Sensorbytte datamottak
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Haugland         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 18.0           UTM-øst  : 305734
Kartblad (N50-serien) : 1212-III         UTM-nord : 6510716
                         Lengdegrad: 5.64757
                         Breddegrad: 58.69291
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 139km²          Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 6.1           Kommune  : Time
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C.


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 9/8-2020 04:04