Lufttemperatur for Breiborgvatn Nr:37.27.0

Siste måling, tid=08.08.2020 22:00, verdi= 10.400


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Breiborgvatn       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 770.0          UTM-øst  : 363064
Kartblad (N50-serien) : 1314-III         UTM-nord : 6623017
                         Lengdegrad: 6.56497
                         Breddegrad: 59.72247
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 12.4km²         Fylke   : Rogaland
Sjøprosent      : 7.2           Kommune  : Sauda
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1997 - 2001


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 9/8-2020 04:02