Lufttemperatur for Stordalsvatn Nr:41.1.0

Siste måling, tid=09.08.2020 01:00, verdi= 12.900


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Stordalsvatn       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 51.0           UTM-øst  : 331669
Kartblad (N50-serien) : 1214-II         UTM-nord : 6619885
                         Lengdegrad: 6.01001
                         Breddegrad: 59.68285
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 131km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 11            Kommune  : Etne
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1999 - 2000


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 9/8-2020 04:09