Lufttemperatur for Nordre Oldevatn Nr:88.30.0

Siste måling, tid=09.08.2020 02:00, verdi= 10.870


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Nordre Oldevatn     UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 33.0           UTM-øst  : 385178
Kartblad (N50-serien) : 1318-I          UTM-nord : 6852933
                         Lengdegrad: 6.82233
                         Breddegrad: 61.79201
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 203km²          Fylke   : Vestland
Sjøprosent      : 4.0           Kommune  : Stryn
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C.


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 9/8-2020 04:08