Lufttemperatur for Lillebudal bru Nr:122.14.0

Siste måling, tid=07.08.2020 03:00, verdi= 14.500


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Lillebudal bru      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 515.0          UTM-øst  : 578910
Kartblad (N50-serien) : 1620-IV         UTM-nord : 6966858
                         Lengdegrad: 10.54863
                         Breddegrad: 62.82336
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 168km²          Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 0.6           Kommune  : Midtre Gauldal
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1995 - 2002


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/8-2020 04:07