Lufttemperatur for Svarttjørnbekken Nr:123.29.0

Siste måling, tid=09.08.2020 01:00, verdi= 5.500


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Svarttjørnbekken     UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 275.0          UTM-øst  : 582625
Kartblad (N50-serien) : 1621-IV         UTM-nord : 7022342
                         Lengdegrad: 10.64944
                         Breddegrad: 63.32032
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 3.43km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 2.9           Kommune  : Trondheim
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1999 - 2001


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 9/8-2020 04:09