Lufttemperatur for Risvollan Nr:123.38.0

Siste måling, tid=07.08.2020 03:00, verdi= 13.890


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Risvollan        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 80.0           UTM-øst  : 571078
Kartblad (N50-serien) : 1621-IV         UTM-nord : 7030791
                         Lengdegrad: 10.42277
                         Breddegrad: 63.39861
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 0.22km²         Fylke   : Trøndelag
Sjøprosent      : 0            Kommune  : Trondheim
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1998 - 2000


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/8-2020 04:08