Lufttemperatur for Skauvoll Nr:160.7.0

Siste måling, tid=07.08.2020 03:00, verdi= 12.400


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skauvoll         UTM-sone : 33
Stasjonens h.o.h   : 232.0          UTM-øst  : 460032
Kartblad (N50-serien) : 1928-I          UTM-nord : 7429497
                         Lengdegrad: 14.08406
                         Breddegrad: 66.98047
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 19.7km²         Fylke   : Nordland
Sjøprosent      : 7.8           Kommune  : Gildeskål
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C.


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 7/8-2020 04:08