Lufttemperatur for Helligskogen Nr:205.8.0

Siste måling, tid=19.01.2020 05:00, verdi= -7.600


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                                         Plassering:
Stasjonsnavn          : Helligskogen             UTM-sone  : 34
Stasjonens h.o.h      : 317.0                    UTM-øst   : 486430
Kartblad (N50-serien) : 1633-II                  UTM-nord  : 7680239
                                                 Lengdegrad: 20.65709
                                                 Breddegrad: 69.23173
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal       : 371km²                   Fylke     : Troms og Finnmark
Sjøprosent            : 6.1                      Kommune   : Storfjord
Begrepsforklaringer for grafene. Lufttemperatur i °C.


Opp til kartsiden for lufttemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 19/1-2020 06:02