Vanntemperatur for Skogly Nr:196.21.0

Siste måling, tid=27.10.2020 13:00, verdi= 1.880


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Skogly          UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 120.0          UTM-øst  : 441362
Kartblad (N50-serien) : 1532-I          UTM-nord : 7642736
                         Lengdegrad: 19.54104
                         Breddegrad: 68.88949
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 1190km²         Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 2.9           Kommune  : Målselv
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/10-2020 13:27