Vanntemperatur for Kista Nr:212.11.0

Siste måling, tid=27.10.2020 12:00, verdi= 4.790


Plott fra siste uke finnes her. Feil er blitt registert på stasjonen: 22.11.2016 00:00 Endret oppetid/innsending
Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kista          UTM-sone : 34
Stasjonens h.o.h   : 43.0           UTM-øst  : 596845
Kartblad (N50-serien) : 1934-IV         UTM-nord : 7748500
                         Lengdegrad: 23.51681
                         Breddegrad: 69.82630
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 6180km²         Fylke   : Troms og Finnmark
Sjøprosent      : 7.2           Kommune  : Alta
Begrepsforklaringer for grafene. Vanntemperatur i °C.


Opp til kartsiden for vanntemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 27/10-2020 12:26