Liste over målestasjoner for sanntids-ledningsevne.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 02.03.2021 02:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 02.03.2021 03:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 01.03.2021 17:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 02.03.2021 03:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 02.03.2021 03:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 02.03.2021 02:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 02.03.2021 03:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 02.03.2021 03:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 02.03.2021 03:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 01.03.2021 17:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 01.03.2021 17:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 02.03.2021 03:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 02.03.2021 02:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 02.03.2021 03:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 02.03.2021 03:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 01.03.2021 17:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 02.03.2021 03:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 02.03.2021 02:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 02.03.2021 03:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 02.03.2021 03:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 02.03.2021 02:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.38 Vestland, Bergen 01.03.2021 17:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 02.03.2021 02:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 02.03.2021 03:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 02.03.2021 03:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 02.03.2021 03:00Opp til kartsiden for ledningsevne. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 2/3-2021 03:52