Liste over målestasjoner for sanntids-ledningsevne.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 16.09.2020 23:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 18.09.2020 01:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.39 Vestland, Bergen 17.09.2020 22:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 18.09.2020 02:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 18.09.2020 02:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 16.09.2020 23:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 18.09.2020 02:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 18.09.2020 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 18.09.2020 01:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.39 Vestland, Bergen 17.09.2020 22:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.39 Vestland, Bergen 17.09.2020 22:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 18.09.2020 02:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 16.09.2020 23:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 18.09.2020 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 18.09.2020 01:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Haukåselva 61.13 25.0m 7.39 Vestland, Bergen 17.09.2020 22:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 18.09.2020 02:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 16.09.2020 23:00
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 18.09.2020 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 18.09.2020 01:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 16.09.2020 23:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.39 Vestland, Bergen 17.09.2020 22:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Viken, Lørenskog 16.09.2020 23:00
Tussebekken 5.5 53.0m 20.75 Viken, Nordre Follo 18.09.2020 02:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Viken, Nordre Follo Ingen data funnet
Skredderstubekken 5.19 --- --- Viken, Nordre Follo 18.09.2020 02:00
Greverudbekken 5.20 --- --- Viken, Nordre Follo 18.09.2020 01:00Opp til kartsiden for ledningsevne. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 18/9-2020 03:39