Liste over målestasjoner for sanntids-ledningsevne.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Akershus, Lørenskog 24.08.2019 00:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Haukåselva 61.13 25.0m 7.39 Hordaland, Bergen 24.08.2019 12:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Akershus, Lørenskog 24.08.2019 00:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.39 Hordaland, Bergen 24.08.2019 12:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Haukåselva 61.13 25.0m 7.39 Hordaland, Bergen 24.08.2019 12:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Akershus, Lørenskog 24.08.2019 00:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Haukåselva 61.13 25.0m 7.39 Hordaland, Bergen 24.08.2019 12:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Akershus, Lørenskog 24.08.2019 00:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Ellingsrudelva, Limtomta 2.1197 --- --- Akershus, Lørenskog 24.08.2019 00:00
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 3.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Gjersjøelva v/Oppegård båthavn 5.9 6.0m --- Akershus, Oppegård Ingen data funnet
Haukåselva 61.13 25.0m 7.39 Hordaland, Bergen 24.08.2019 12:00
Ljanselva 6.43 5.0m 40.42 Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Frognerbekken v/Kulvert Skøyen 6.95 8.0m --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Akerselva v/Elvebakken 6.38 15.0m --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Alna v/Kvernerbyen 6.78 28.0m --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Lysakerelva v/Lysaker Mølle 7.29 --- --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Mærradalsbekken/Bestumstubben 7.30 --- --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00
Hoffselva/Nedre Skøyenv.10A 7.31 --- --- Oslo, Oslo 24.08.2019 00:00Opp til kartsiden for ledningsevne. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 25/8-2019 05:42