Liste over målestasjoner for sanntids-snøens vannekvivalent.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 18.09.2020 15:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 18.09.2020 15:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 17.09.2020 21:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 18.09.2020 15:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 18.09.2020 15:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 18.09.2020 14:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 30.08.2020 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 18.09.2020 15:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 18.09.2020 15:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 18.09.2020 15:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 18.09.2020 10:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 18.09.2020 12:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 18.09.2020 15:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2020 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 18.09.2020 15:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 18.09.2020 15:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 18.09.2020 15:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 17.09.2020 21:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 18.09.2020 15:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 30.08.2020 15:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 18.09.2020 15:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 18.09.2020 14:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 18.09.2020 12:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 18.09.2020 15:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 18.09.2020 15:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2020 15:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 18.09.2020 15:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 18.09.2020 15:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 18.09.2020 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 18.09.2020 15:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 18.09.2020 10:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 18.09.2020 15:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 18.09.2020 15:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 18.09.2020 15:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2020 15:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 17.09.2020 21:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 18.09.2020 10:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 18.09.2020 15:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 18.09.2020 15:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 18.09.2020 15:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 18.09.2020 15:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 18.09.2020 14:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 18.09.2020 15:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 18.09.2020 15:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 18.09.2020 15:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 18.09.2020 15:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 30.08.2020 15:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 18.09.2020 12:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 18.09.2020 14:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 18.09.2020 15:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 18.09.2020 15:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2020 15:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 17.09.2020 21:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 18.09.2020 10:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 18.09.2020 15:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 18.09.2020 15:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 18.09.2020 15:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 18.09.2020 15:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 18.09.2020 15:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 18.09.2020 15:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 18.09.2020 15:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 18.09.2020 15:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 30.08.2020 15:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 18.09.2020 12:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 18.09.2020 15:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 18.09.2020 12:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 18.09.2020 15:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 18.09.2020 15:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 18.09.2020 15:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 18.09.2020 10:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 18.09.2020 15:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 18.09.2020 15:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 18.09.2020 15:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 18.09.2020 15:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 18.09.2020 14:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 18.09.2020 15:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord 30.08.2020 15:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 18.09.2020 15:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 17.09.2020 21:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 18.09.2020 15:00Opp til kartsiden for snøens vannekvivalent. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 18/9-2020 16:50