Liste over målestasjoner for sanntids-snøens vannekvivalent.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 09.11.2019 21:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 12.11.2019 16:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle Ingen data funnet
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 12.11.2019 16:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 12.11.2019 16:00
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 09.11.2019 21:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 12.11.2019 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2019 17:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 12.11.2019 16:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 12.11.2019 16:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 12.11.2019 11:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 09.11.2019 21:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom 06.11.2019 11:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 12.11.2019 16:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 12.11.2019 16:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 09.11.2019 19:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 12.11.2019 16:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 12.11.2019 16:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 12.11.2019 16:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 12.11.2019 16:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 09.11.2019 21:00
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 09.11.2019 21:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 12.11.2019 15:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom 06.11.2019 11:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 09.11.2019 21:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 12.11.2019 16:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 12.11.2019 16:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 12.11.2019 16:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2019 17:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 12.11.2019 16:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 09.11.2019 19:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 12.11.2019 11:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 12.11.2019 16:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 09.11.2019 19:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 12.11.2019 16:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 12.11.2019 16:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 12.11.2019 16:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 12.11.2019 11:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 09.11.2019 21:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 12.11.2019 16:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2019 17:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 12.11.2019 16:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 12.11.2019 15:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 12.11.2019 16:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 12.11.2019 16:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 09.11.2019 21:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 12.11.2019 16:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 09.11.2019 21:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom 06.11.2019 11:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 12.11.2019 15:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 09.11.2019 19:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 12.11.2019 16:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 12.11.2019 16:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 12.11.2019 16:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 12.11.2019 11:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 09.11.2019 21:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 12.11.2019 16:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2019 17:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 12.11.2019 16:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 12.11.2019 16:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 12.11.2019 16:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 09.11.2019 21:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 12.11.2019 16:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 09.11.2019 21:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom 06.11.2019 11:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Akershus, Bærum 12.11.2019 16:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Aust-Agder, Bykle Ingen data funnet
Bakko 12.142 1020.0m --- Buskerud, Hol 12.11.2019 16:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Finnmark, Alta 12.11.2019 16:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Finnmark, Kautokeino 12.11.2019 11:00
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Hedmark, Folldal 12.11.2019 16:00
Skurdevikåi rør 2 15.118 1247.0m --- Hordaland, Eidfjord 09.11.2019 21:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 09.11.2019 17:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 12.11.2019 16:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Oppland, Lom 06.11.2019 11:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Oppland, Vang Ingen data funnet
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Oppland, Øystre Slidre Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Forsand Ingen data funnet
Anestølen 77.24 443.0m --- Sogn og Fjordane, Sogndal 09.11.2019 21:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Telemark, Nissedal 12.11.2019 15:00
Groset 16.232 990.0m --- Telemark, Tinn 09.11.2019 21:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms, Målselv 09.11.2019 19:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 12.11.2019 16:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 12.11.2019 16:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 12.11.2019 16:00Opp til kartsiden for snøens vannekvivalent. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 12/11-2019 16:50