Liste over målestasjoner for sanntids-snøens vannekvivalent.

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 26.11.2020 04:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 26.11.2020 04:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 26.11.2020 04:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 26.11.2020 04:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 26.11.2020 04:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 26.11.2020 04:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 26.11.2020 04:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 26.11.2020 04:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 26.11.2020 04:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 25.11.2020 10:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 26.11.2020 04:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 26.11.2020 04:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 26.11.2020 04:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 18.10.2020 22:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 26.11.2020 04:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 26.11.2020 04:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 26.11.2020 04:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 26.11.2020 04:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 26.11.2020 04:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 26.11.2020 04:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 26.11.2020 04:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 26.11.2020 04:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 26.11.2020 04:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 26.11.2020 04:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 26.11.2020 04:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 26.11.2020 04:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 26.11.2020 04:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 18.10.2020 22:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 25.11.2020 10:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 26.11.2020 04:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 18.10.2020 22:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 26.11.2020 04:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 26.11.2020 04:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 26.11.2020 04:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 25.11.2020 10:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 26.11.2020 04:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 26.11.2020 04:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 26.11.2020 04:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 26.11.2020 04:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 26.11.2020 04:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 26.11.2020 04:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 26.11.2020 04:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 26.11.2020 04:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 26.11.2020 04:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord Ingen data funnet
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 26.11.2020 04:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 26.11.2020 04:00
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 18.10.2020 22:00
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 26.11.2020 04:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 26.11.2020 04:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 26.11.2020 04:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 25.11.2020 10:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 26.11.2020 04:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 26.11.2020 04:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 26.11.2020 04:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 26.11.2020 04:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 26.11.2020 04:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 26.11.2020 04:00
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 26.11.2020 04:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 26.11.2020 04:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord Ingen data funnet
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 26.11.2020 04:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Breidvatn 21.127 890.0m --- Agder, Bykle Ingen data funnet
Grimsa snøpute 2.373 800.0m --- Innlandet, Folldal 26.11.2020 04:00
Sognefjellet snøpute (nye) 75.93 1425.0m --- Innlandet, Lom 26.11.2020 04:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang Ingen data funnet
Øvre Heimdalsvatn 2.36 1088.0m 24.94 Innlandet, Øystre Slidre Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 26.11.2020 04:00
Storstilla ndf. Balvatn 164.12 565.0m --- Nordland, Saltdal 26.11.2020 04:00
Duge værstasjon 26.67 760.0m --- Rogaland, Sandnes Ingen data funnet
Øvre Leirbotn 213.7 190.0m --- Troms og Finnmark, Alta 26.11.2020 04:00
Siccajavvre 212.23 385.0m --- Troms og Finnmark, Kautokeino 25.11.2020 10:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 18.10.2020 22:00
Maurhaugen - Oppdal 121.2 660.0m --- Trøndelag, Oppdal 26.11.2020 04:00
Namsvatn tunnel Vekteren 139.4 460.0m --- Trøndelag, Røyrvik 26.11.2020 04:00
Svarttjørnbekken Klima 123.93 285.0m --- Trøndelag, Trondheim 26.11.2020 04:00
Grytå 19.78 645.0m 19.28 Vestfold og Telemark, Nissedal 26.11.2020 04:00
Groset 16.232 990.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 26.11.2020 04:00
Hardangervidda v/Skiftesjøen 15.118 1247.0m --- Vestland, Eidfjord Ingen data funnet
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 26.11.2020 04:00
Brunkollen klima 8.5 370.0m --- Viken, Bærum 26.11.2020 04:00
Bakko 12.142 1020.0m --- Viken, Hol 26.11.2020 04:00Opp til kartsiden for snøens vannekvivalent. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 26/11-2020 04:56