Plotting av tidsserier

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Vis stasjonskart med nedbør
Vis stasjonskart med vannhastighet
Vis stasjonskart med langbølget stråling
Vis stasjonskart med vindhastighet
Vis stasjonskart med spenning, solstrømanlegg
Vis stasjonskart med sekundær vanntemperatur
Vis stasjonskart med konsentrasjon suspendert min. materiale
Vis stasjonskart med grunnvannsnivå - dyp under bakken
Vis stasjonskart med oksydasjons redokspotensial
Vis stasjonskart med global stråling
Vis stasjonskart med spenning, batterilader på faststrøm
Vis stasjonskart med vannstand
Vis stasjonskart med turbiditet (nepheometrisk)
Vis stasjonskart med ledningsevne
Vis stasjonskart med snødybde
Vis stasjonskart med sekundær vannstand
Vis stasjonskart med vanntemperatur
Vis stasjonskart med poretrykk
Vis stasjonskart med overflatetemperatur
Vis stasjonskart med volum
Vis stasjonskart med grunnvannsnivå
Vis stasjonskart med generell parameter
Vis stasjonskart med vannføring
Vis stasjonskart med overvannstand kraftverk
Vis stasjonskart med snøens vannekvivalent
Vis stasjonskart med relativ luftfuktighet
Vis stasjonskart med lufttemperatur
Vis stasjonskart med nitrat nitrogen
Vis stasjonskart med ph
Vis stasjonskart med vindretning
Vis stasjonskart med kortbølget stråling
Vis stasjonskart med grunnvannstemperatur


Oversiktskart for dagens vannføring finnes her. (De andre parameterene har også oversiktskart hvis man har datapunkter nok til å kjøre slik analyse og det ikke er vannstand. I så tilfelle vil link oversiktskart befinne seg under parameterens stasjonsoversikts-side.)


Våre underliggende rutiner for visning av hydrologiske data er blitt endret. Vi bruker nå samtlige målinger som er innhentet når plottene lages, i stedet for å vise døgnmidler. Dette burde gi en bedre pekepinn på situasjonen i vassdragene. Vi viser nå også persentilberegninger for vannstander. (Siden de underliggende rutinene er nye, kan det være feil eller mangler i de. Tips oss gjerne om dette.) NB: Sanntidsdata er ikke kvalitetskontrollert!


Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 03:10