Liste over målestasjoner for grunnvannstemperatur.

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 14:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 05.10.2022 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 05.10.2022 06:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 05.10.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 05.10.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 05.10.2022 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 05.10.2022 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 10:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 05.10.2022 15:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 05.10.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 30.04.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 05.10.2022 12:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 05.10.2022 11:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 05.10.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.10.2022 15:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.09.2022 16:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 05.10.2022 07:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 05.10.2022 09:59
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.10.2022 15:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 05.10.2022 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 05.10.2022 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.10.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 05.10.2022 14:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 05.10.2022 15:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 05.10.2022 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 05.10.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 05.10.2022 11:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 05.10.2022 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 05.10.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 05.10.2022 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 05.10.2022 15:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.10.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 15:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 05.10.2022 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 05.10.2022 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 05.10.2022 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.10.2022 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 05.10.2022 15:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 05.10.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 05.10.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 05.10.2022 12:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 10:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 05.10.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 05.10.2022 15:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 05.10.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 05.10.2022 14:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 05.10.2022 11:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 05.10.2022 15:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 05.10.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 05.10.2022 15:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 05.10.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 05.10.2022 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 05.10.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 15:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 05.10.2022 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.09.2022 16:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 05.10.2022 15:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 05.10.2022 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 05.10.2022 07:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 05.10.2022 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 05.10.2022 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.10.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.10.2022 15:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 05.10.2022 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.10.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.10.2022 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.10.2022 15:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 05.10.2022 11:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 05.10.2022 07:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 05.10.2022 15:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 05.10.2022 09:59
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 30.04.2022 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 05.10.2022 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 05.10.2022 15:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 05.10.2022 06:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 05.10.2022 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 05.10.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 05.10.2022 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 05.10.2022 15:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 05.10.2022 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 05.10.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.10.2022 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.10.2022 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 05.10.2022 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 05.10.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 30.04.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 05.10.2022 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 05.10.2022 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 05.10.2022 15:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 05.10.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 15:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 05.10.2022 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 05.10.2022 09:59
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 05.10.2022 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.10.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 05.10.2022 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 05.10.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 05.10.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 05.10.2022 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 05.10.2022 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 05.10.2022 07:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 05.10.2022 15:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.10.2022 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 05.10.2022 15:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 05.10.2022 11:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 05.10.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.10.2022 15:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 10:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 14:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 05.10.2022 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.09.2022 16:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 05.10.2022 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 05.10.2022 06:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 05.10.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 06:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 05.10.2022 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 05.10.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 05.10.2022 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 05.10.2022 15:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 05.10.2022 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 05.10.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.10.2022 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.10.2022 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 05.10.2022 06:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 05.10.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 30.04.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 05.10.2022 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 05.10.2022 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 05.10.2022 15:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 15:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 05.10.2022 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 05.10.2022 09:59
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 05.10.2022 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.10.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 05.10.2022 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 05.10.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 05.10.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 05.10.2022 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 05.10.2022 06:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 05.10.2022 07:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 05.10.2022 15:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.10.2022 06:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 05.10.2022 15:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 05.10.2022 11:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 05.10.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.10.2022 15:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 10:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 14:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 05.10.2022 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.09.2022 16:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 05.10.2022 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 05.10.2022 06:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 05.10.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 05.10.2022 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 05.10.2022 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 05.10.2022 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 05.10.2022 06:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.09.2022 16:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 05.10.2022 12:00
Kårvatn rør 2 111.14 209.0m --- Møre og Romsdal, Surnadal 05.10.2022 07:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.10.2022 15:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.10.2022 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 05.10.2022 11:00
Djupvika rør 1 174.23 140.0m --- Nordland, Narvik Ingen data funnet
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.10.2022 15:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 05.10.2022 07:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 05.10.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 15:00
Kvænangen rør 1 209.9 9.0m --- Troms og Finnmark, Kvænangen Ingen data funnet
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 05.10.2022 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 05.10.2022 09:59
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 05.10.2022 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 05.10.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 30.04.2022 06:00
Soknedal rør 3 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 05.10.2022 06:00
Soknedal rør 4 122.46 --- --- Trøndelag, Midtre Gauldal 05.10.2022 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 05.10.2022 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 10:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 14:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.10.2022 15:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.10.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 05.10.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 05.10.2022 15:00
Groset markvann 16.233 954.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 05.10.2022 15:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 05.10.2022 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 05.10.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 05.10.2022 15:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 05.10.2022 11:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 05.10.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 05.10.2022 14:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 05.10.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 05.10.2022 15:00Opp til kartsiden for grunnvannstemperatur. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 5/10-2022 16:55