Liste over målestasjoner for grunnvannsnivå - dyp under bakken.

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 03.02.2023 03:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 03.02.2023 03:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 02.02.2023 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 02.02.2023 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 02.02.2023 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 23.01.2023 23:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 02.02.2023 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 03.02.2023 03:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 02.02.2023 07:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 23.01.2023 23:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 02.02.2023 07:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 02.02.2023 06:15
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 02.02.2023 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 03.02.2023 03:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 02.02.2023 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 02.02.2023 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 03.02.2023 03:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 02.02.2023 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 02.02.2023 16:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 02.02.2023 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 02.02.2023 06:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 03.02.2023 02:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 03.02.2023 03:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 03.02.2023 03:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 03.02.2023 03:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 03.02.2023 02:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 03.02.2023 03:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 03.02.2023 03:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 02.02.2023 09:59
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 03.02.2023 00:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 02.02.2023 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 02.02.2023 01:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 02.02.2023 07:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 02.02.2023 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 02.02.2023 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 02.02.2023 13:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 03.02.2023 03:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 23.01.2023 23:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 02.02.2023 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 02.02.2023 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 02.02.2023 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 02.02.2023 11:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 27.01.2023 07:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 02.02.2023 07:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 02.02.2023 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 03.02.2023 03:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 02.02.2023 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 03.02.2023 03:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 03.02.2023 03:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 02.02.2023 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 02.02.2023 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 03.02.2023 03:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 03.02.2023 03:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 02.02.2023 14:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 02.02.2023 07:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 02.02.2023 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 02.02.2023 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 02.02.2023 06:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 03.02.2023 03:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 03.02.2023 03:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 02.02.2023 07:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 02.02.2023 07:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 02.02.2023 06:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 02.02.2023 07:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 23.01.2023 23:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 02.02.2023 07:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 02.02.2023 07:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 03.02.2023 03:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 03.02.2023 03:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 03.02.2023 03:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 02.02.2023 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 02.02.2023 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 03.02.2023 03:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 02.02.2023 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 02.02.2023 13:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 02.02.2023 06:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 02.02.2023 16:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 03.02.2023 03:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 02.02.2023 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 03.02.2023 03:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 02.02.2023 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 02.02.2023 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 02.02.2023 01:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 02.02.2023 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 03.02.2023 03:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 02.02.2023 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 03.02.2023 03:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 02.02.2023 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 03.02.2023 03:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 03.02.2023 03:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 02.02.2023 06:15
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 23.01.2023 23:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 03.02.2023 03:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 02.02.2023 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 03.02.2023 03:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 03.02.2023 02:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 02.02.2023 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 02.02.2023 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 23.01.2023 23:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 03.02.2023 00:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 03.02.2023 03:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 02.02.2023 11:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 27.01.2023 07:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 02.02.2023 14:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 02.02.2023 09:59
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 03.02.2023 02:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 02.02.2023 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 02.02.2023 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 03.02.2023 03:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 02.02.2023 06:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 02.02.2023 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 03.02.2023 03:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 02.02.2023 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 02.02.2023 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 27.01.2023 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 03.02.2023 03:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 02.02.2023 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 02.02.2023 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 03.02.2023 02:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 03.02.2023 03:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 03.02.2023 03:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 02.02.2023 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 03.02.2023 03:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 02.02.2023 06:15
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 02.02.2023 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 03.02.2023 03:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 23.01.2023 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 02.02.2023 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 02.02.2023 14:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 02.02.2023 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 03.02.2023 03:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 02.02.2023 13:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 03.02.2023 03:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 02.02.2023 09:59
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 03.02.2023 02:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 02.02.2023 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 02.02.2023 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 02.02.2023 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 02.02.2023 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 02.02.2023 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 02.02.2023 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 03.02.2023 03:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 02.02.2023 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 02.02.2023 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 03.02.2023 03:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 03.02.2023 03:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 02.02.2023 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 02.02.2023 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 23.01.2023 23:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 02.02.2023 07:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 03.02.2023 03:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 02.02.2023 16:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 02.02.2023 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 03.02.2023 00:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 02.02.2023 07:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 03.02.2023 03:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 02.02.2023 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 03.02.2023 03:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 23.01.2023 23:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 02.02.2023 07:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 03.02.2023 03:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 03.02.2023 03:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 02.02.2023 07:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 02.02.2023 07:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 02.02.2023 01:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 02.02.2023 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 02.02.2023 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 03.02.2023 03:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 02.02.2023 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 02.02.2023 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 27.01.2023 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 03.02.2023 03:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 02.02.2023 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 02.02.2023 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 03.02.2023 02:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 03.02.2023 03:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 03.02.2023 03:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 02.02.2023 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 03.02.2023 03:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 02.02.2023 06:15
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 02.02.2023 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 03.02.2023 03:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 23.01.2023 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 02.02.2023 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 02.02.2023 14:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 03.02.2023 03:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 02.02.2023 13:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 03.02.2023 03:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 02.02.2023 09:59
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 03.02.2023 02:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 02.02.2023 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 02.02.2023 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 02.02.2023 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 02.02.2023 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 02.02.2023 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 02.02.2023 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 03.02.2023 03:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 02.02.2023 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 02.02.2023 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 03.02.2023 03:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 03.02.2023 03:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 02.02.2023 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 02.02.2023 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 23.01.2023 23:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 02.02.2023 07:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 03.02.2023 03:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 02.02.2023 16:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 02.02.2023 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 03.02.2023 00:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 02.02.2023 07:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 03.02.2023 03:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 02.02.2023 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 03.02.2023 03:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 23.01.2023 23:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 02.02.2023 07:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 03.02.2023 03:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 03.02.2023 03:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 02.02.2023 07:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 02.02.2023 07:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 02.02.2023 01:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 02.02.2023 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 02.02.2023 01:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 02.02.2023 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 02.02.2023 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 02.02.2023 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 23.01.2023 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 02.02.2023 06:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 02.02.2023 07:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 02.02.2023 07:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 02.02.2023 07:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 03.02.2023 03:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 03.02.2023 03:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 03.02.2023 03:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 02.02.2023 06:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 02.02.2023 07:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 03.02.2023 03:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 03.02.2023 03:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 02.02.2023 07:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 03.02.2023 03:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 02.02.2023 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 23.01.2023 23:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 02.02.2023 11:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 03.02.2023 00:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 27.01.2023 07:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 02.02.2023 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 02.02.2023 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 03.02.2023 03:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 03.02.2023 02:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 02.02.2023 14:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 02.02.2023 09:59
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 03.02.2023 03:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 02.02.2023 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 02.02.2023 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 02.02.2023 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 02.02.2023 06:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 03.02.2023 03:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 03.02.2023 03:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 03.02.2023 02:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 03.02.2023 03:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 02.02.2023 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 02.02.2023 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 03.02.2023 03:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 03.02.2023 03:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 03.02.2023 03:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 23.01.2023 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 02.02.2023 06:15
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 02.02.2023 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 03.02.2023 03:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 02.02.2023 16:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 02.02.2023 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 02.02.2023 13:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 02.02.2023 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 02.02.2023 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 02.02.2023 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 03.02.2023 03:00Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 3/2-2023 03:26