Liste over målestasjoner for grunnvannsnivå - dyp under bakken.

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Stasjoner sortert på stasjonsnavn

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 14:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 05.10.2022 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 05.10.2022 06:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 05.10.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 05.10.2022 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 24.09.2022 23:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 05.10.2022 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 05.10.2022 15:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 05.10.2022 07:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 24.09.2022 23:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 05.10.2022 07:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 05.10.2022 06:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 10:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 05.10.2022 15:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 05.10.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 30.04.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 05.10.2022 12:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 05.10.2022 11:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 05.10.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 06:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 05.10.2022 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.10.2022 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.09.2022 16:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.10.2022 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 05.10.2022 09:59
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.10.2022 15:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 05.10.2022 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 05.10.2022 00:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 05.10.2022 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 05.10.2022 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.10.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 05.10.2022 14:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 05.10.2022 15:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 24.09.2022 23:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 05.10.2022 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 05.10.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 05.10.2022 11:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 05.10.2022 07:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 05.10.2022 06:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 05.10.2022 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 05.10.2022 15:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.10.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 15:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 05.10.2022 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 05.10.2022 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 05.10.2022 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.10.2022 15:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.10.2022 15:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 05.10.2022 15:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 05.10.2022 07:00


Stasjoner sortert på vassdragsområde, løpenummer

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 05.10.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 05.10.2022 06:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 05.10.2022 07:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 05.10.2022 06:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 05.10.2022 07:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 24.09.2022 23:00
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 05.10.2022 06:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 05.10.2022 07:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 05.10.2022 12:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 10:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 05.10.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 05.10.2022 15:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 05.10.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 05.10.2022 14:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 05.10.2022 06:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 05.10.2022 11:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 05.10.2022 15:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 05.10.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 05.10.2022 15:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 05.10.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 05.10.2022 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 05.10.2022 00:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 05.10.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 15:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 05.10.2022 15:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 05.10.2022 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.09.2022 16:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 05.10.2022 15:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 05.10.2022 06:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 24.09.2022 23:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.10.2022 15:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.10.2022 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.10.2022 15:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.10.2022 15:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 05.10.2022 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.10.2022 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 24.09.2022 23:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.10.2022 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.10.2022 15:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 05.10.2022 11:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 05.10.2022 07:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 05.10.2022 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 05.10.2022 09:59
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 05.10.2022 14:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 30.04.2022 06:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 05.10.2022 06:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 05.10.2022 15:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 05.10.2022 06:00


Stasjoner sortert på høyde over havet

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.10.2022 15:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 05.10.2022 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 05.10.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 05.10.2022 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 05.10.2022 15:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 05.10.2022 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 05.10.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.10.2022 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.10.2022 15:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.10.2022 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 05.10.2022 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 05.10.2022 15:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 05.10.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 30.04.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 05.10.2022 15:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 24.09.2022 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 05.10.2022 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 05.10.2022 15:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 05.10.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 15:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 05.10.2022 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 05.10.2022 09:59
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 05.10.2022 14:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 05.10.2022 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.10.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 05.10.2022 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 05.10.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 05.10.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 05.10.2022 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 05.10.2022 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 05.10.2022 15:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 12:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 05.10.2022 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.10.2022 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 24.09.2022 23:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 05.10.2022 07:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 05.10.2022 15:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 05.10.2022 11:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 05.10.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.10.2022 15:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 05.10.2022 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 10:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 14:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 24.09.2022 23:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 05.10.2022 07:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 05.10.2022 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.09.2022 16:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 05.10.2022 06:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 05.10.2022 07:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 05.10.2022 00:00


Stasjoner sortert på nedbørfeltareal

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 05.10.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 06:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.10.2022 15:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 05.10.2022 11:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 05.10.2022 06:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 05.10.2022 07:00
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 05.10.2022 15:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 05.10.2022 06:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 05.10.2022 06:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.10.2022 15:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.10.2022 15:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.10.2022 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 05.10.2022 06:00
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 05.10.2022 15:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 05.10.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 30.04.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 05.10.2022 15:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 24.09.2022 23:00
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 05.10.2022 06:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 05.10.2022 15:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 15:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 05.10.2022 14:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 05.10.2022 09:59
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 05.10.2022 14:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 05.10.2022 06:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.10.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 05.10.2022 06:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 05.10.2022 06:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 05.10.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 05.10.2022 12:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 05.10.2022 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 05.10.2022 15:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 12:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 05.10.2022 06:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.10.2022 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 24.09.2022 23:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 05.10.2022 07:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 05.10.2022 15:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 05.10.2022 11:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 05.10.2022 06:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.10.2022 15:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 05.10.2022 06:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 10:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 14:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 24.09.2022 23:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 05.10.2022 07:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 05.10.2022 15:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.09.2022 16:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 05.10.2022 06:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 05.10.2022 07:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 05.10.2022 00:00


Stasjoner sortert på fylke, kommune

Stasjonsnavn Vassdragsnummer,
løpenummer
Høyde over
havet (m)
Nedbør-
feltareal (km²)
Fylke,
kommune
Siste data for
Birkenes rør 4 20.34 74.0m --- Agder, Birkenes 05.10.2022 06:00
Lislefjødåi rør 3 21.81 1082.0m --- Agder, Bykle 05.10.2022 00:00
Evje rør 1 21.80 176.0m --- Agder, Evje og Hornnes 05.10.2022 06:00
Lindesnes rør 1 23.17 11.0m --- Agder, Lindesnes 05.10.2022 06:00
Magnor rør 7 313.12 146.0m --- Innlandet, Eidskog 05.10.2022 06:00
Espedalsvann rør 2 2.720 756.0m --- Innlandet, Gausdal 24.09.2022 23:00
Dombås rør 2 2.718 525.0m --- Innlandet, Lesja 05.10.2022 06:00
Fura rør 4 2.717 426.0m --- Innlandet, Løten 05.10.2022 07:00
Finnbølseter rør 1 2.722 887.0m --- Innlandet, Nord-Fron 05.10.2022 07:00
Øyangen rør 2 2.719 1071.0m --- Innlandet, Nord-Fron 05.10.2022 07:00
Kise 2.727 129.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Kise rør 1 2.714 252.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 12:00
Kvarstaseter rør 2 2.715 689.0m --- Innlandet, Ringsaker 05.10.2022 15:00
Storruste rør 1 12.344 340.0m --- Innlandet, Sør-Aurdal 05.10.2022 06:00
Stenerseter rør 2.716 604.0m --- Innlandet, Trysil 05.10.2022 06:00
Kyrkjestølane 73.11 953.0m --- Innlandet, Vang 28.09.2022 16:00
Haslemoen rør 9 2.724 197.0m --- Innlandet, Våler 05.10.2022 12:00
Gbr Vika 2.716 446.0m --- Innlandet, Åmot Ingen data funnet
Lykjestøylane rør 1 2.721 1050.0m --- Innlandet, Øystre Slidre 05.10.2022 06:00
Vågønes 165.9 38.0m --- Nordland, Bodø 05.10.2022 15:00
Svenningdal rør 2 151.37 147.0m --- Nordland, Grane 05.10.2022 06:00
Fiplingdal rør 1 151.55 375.0m --- Nordland, Grane 24.09.2022 23:00
Skjomen rør 1 173.28 10.0m --- Nordland, Narvik 05.10.2022 11:00
Lappsætra rør 3 156.63 550.0m --- Nordland, Rana 05.10.2022 15:00
Sortland/Rise rør 3 185.2 22.0m --- Nordland, Sortland 05.10.2022 07:00
Gryta rør 3 6.10 173.0m --- Oslo, Oslo 05.10.2022 06:00
Jæren rør 2 28.14 8.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 06:00
Særheim 28.13 91.0m --- Rogaland, Klepp 05.10.2022 15:00
Karasjok rør 4 234.26 138.0m --- Troms og Finnmark, Karasjok 05.10.2022 14:00
Øverbygd rør 2 196.47 85.0m --- Troms og Finnmark, Målselv 05.10.2022 15:00
Lakselv rør 1 224.5 130.0m --- Troms og Finnmark, Porsanger 05.10.2022 09:59
Svanhovd 246.14 27.3m --- Troms og Finnmark, Sør-Varanger 05.10.2022 15:00
Torhop brønn 1 234.30 45.0m --- Troms og Finnmark, Tana 05.10.2022 06:00
Grønnbakken rør 1 234.29 55.0m --- Troms og Finnmark, Tana 30.04.2022 06:00
Overhalla rør 5 139.41 30.0m --- Trøndelag, Overhalla 05.10.2022 06:00
Glåmos 2.728 696.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 10:00
Abrahamsvoll 2.725 717.0m --- Trøndelag, Røros 05.10.2022 14:00
Værnes 124.33 10.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.10.2022 15:00
Kvithamar 124.34 35.0m --- Trøndelag, Stjørdal 05.10.2022 15:00
Lade, NGU, Brønn 3 123.2 42.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.10.2022 15:00
Merraåsen rør 2 123.57 345.0m --- Trøndelag, Trondheim 05.10.2022 06:00
Eikamoen rør 9 16.231 150.0m --- Vestfold og Telemark, Midt-Telemark 05.10.2022 06:00
Groset grunnvannsrør 1A 16.232 952.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn 05.10.2022 15:00
Groset grunnvannsrør 11 16.232 983.0m --- Vestfold og Telemark, Tinn Ingen data funnet
Fana rør 2 56.3 51.0m --- Vestland, Bergen 05.10.2022 15:00
Anestølen 77.24 443.0m --- Vestland, Sogndal 05.10.2022 15:00
Nordfjordeid rør 1 89.3 69.0m --- Vestland, Stad 24.09.2022 23:00
Førde/Moskog rør 3 84.25 53.0m --- Vestland, Sunnfjord 05.10.2022 06:00
Voss v/Saue 62.22 87.0m 351.47 Vestland, Voss 05.10.2022 06:00
Tonhaugen 15.215 238.0m --- Viken, Flesberg 05.10.2022 15:00
Tisleifjord g.brønn 12.345 824.0m --- Viken, Gol Ingen data funnet
Hol rør 1 12.368 454.0m --- Viken, Hol 05.10.2022 11:00
Hvaler rør 3 2.998 31.0m --- Viken, Hvaler 05.10.2022 06:00
Modum rør 12 12.343 123.0m --- Viken, Modum 05.10.2022 14:00
Nordmoen 2.713 200.0m --- Viken, Nannestad 05.10.2022 06:00
Sand rør 1 2.713 195.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
Hauerseter 2.713 216.0m --- Viken, Ullensaker 05.10.2022 06:00
NLH/ÅS 5.7 68.0m --- Viken, Ås 05.10.2022 15:00Opp til kartsiden for grunnvannsnivå - dyp under bakken. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 5/10-2022 17:01