Vannstand for Setten Nr:1.45.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=13.03.2023 06:00, verdi=165.950


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Setten          UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 169.0          UTM-øst  : 650018
Kartblad (N50-serien) : 2014-IV         UTM-nord : 6629891
                         Lengdegrad: 11.67230
                         Breddegrad: 59.77961
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 169km²          Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 11            Kommune  : Aurskog-Høland
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 03:43