Vannstand for Mistra bru Nr:2.267.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi=290.090


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Mistra bru        UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 319.0          UTM-øst  : 618518
Kartblad (N50-serien) : 1918-II         UTM-nord : 6844041
                         Lengdegrad: 11.24189
                         Breddegrad: 61.71112
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 550km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 0.9           Kommune  : Rendalen
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1993 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med -10000000 til og med -10000000 : middelflom =291.33 m femårsflom =291.48 m tiårsflom =291.57 m femtiårsflom =291.78 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:44