Vannstand for Kvarstadseter Nr:2.439.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 20:00, verdi=666.887


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Kvarstadseter      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 665.0          UTM-øst  : 601818
Kartblad (N50-serien) : 1917-III         UTM-nord : 6784141
                         Lengdegrad: 10.89334
                         Breddegrad: 61.17847
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 375km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 2.4           Kommune  : Ringsaker
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 1998 - 2016
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 1984 til og med 2016 : middelflom =668.56 m femårsflom =668.78 m tiårsflom =669.04 m femtiårsflom =669.69 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 20:41