Vannstand for Jora v/Nysetra Nr:2.481.0

Denne tjenesten legges ned 1.12.2022 (ny dato). Bruk i stedet sildre.nve.no

Siste måling, tid=16.03.2023 18:00, verdi= 3.514


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Jora v/Nysetra      UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 820.0          UTM-øst  : 495811
Kartblad (N50-serien) : 1419-II         UTM-nord : 6895602
                         Lengdegrad: 8.91951
                         Breddegrad: 62.19227
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 213km²          Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 5.0           Kommune  : Lesja
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m. Merk at persentilene er glattet, for å bedre plottenes
lesbarheten og gi et mer korrekt bilde av normal-situasjonen. Referanseperiode for persentiler: 2009 - 2018
Vannstandenes flomverdier lagd fra data fra og med 2009 til og med 2018 : middelflom =2.75 m femårsflom =2.90 m tiårsflom =3.00 m femtiårsflom =3.15 m .


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/3-2023 18:36