Vannstand for Tegnstrømmen Nr:2.946.0

Siste måling, tid=16.10.2021 06:00, verdi=130.644


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Tegnstrømmen       UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 137.0          UTM-øst  : 648034
Kartblad (N50-serien) : 2015-III         UTM-nord : 6680742
                         Lengdegrad: 11.67359
                         Breddegrad: 60.23643
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 20300km²         Fylke   : Innlandet
Sjøprosent      : 2.9           Kommune  : Sør-Odal
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 16/10-2021 07:42