Vannstand for Bjertnes Nr:2.947.0

Siste måling, tid=26.10.2021 06:00, verdi=130.369


Plott fra siste uke finnes her. Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig).
Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV).
Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV). Kart over stasjonen her.

Midlertidige problemer: Vintersiktret. Logger slås av og sensorene legges på land.

Stasjon:                     Plassering:
Stasjonsnavn     : Bjertnes         UTM-sone : 32
Stasjonens h.o.h   : 133.0          UTM-øst  : 642121
Kartblad (N50-serien) : 2015-III         UTM-nord : 6673539
                         Lengdegrad: 11.56188
                         Breddegrad: 60.17393
Nedbørfelt:
Nedbørfeltareal    : 20500km²         Fylke   : Viken
Sjøprosent      : 2.9           Kommune  : Nes
Begrepsforklaringer for grafene. Vannstand i m.


Opp til kartsiden for vannstand. Opp til NVE sin hovedside.
Spørsmål angående datakvalitet og mangler på spesifikke stasjoner finner du på siden ofte stilte spørsmål. Andre spørsmål og meldinger kan sendes til hydrology at nve.no.
Sist oppdatert : 26/10-2021 07:25